Kimbany
FireRunner - Update (0.7.4)
25.05.2013 - 18:17

FireRunner 0.7.4


  • Beim Beenden der Pause springt die Maus automatisch zum Spieler
  • Bugfix 1: Achievement Nr. 21 "Punktekönig" funktioniert
  • Bugfix 2: Achievements löschen-Button funktioniert

Download FireRunner 0.7.4


chris.k386


gedruckt am 21.05.2018 - 11:09
http://kimbany.bplaced.net/include.php?path=content&contentid=41